POJIŠTĚNÁ PŮJČKA

  • VÁNOČNÍ AKCE: Za první 2 splátky zaplatíte jen polovinu.
  • Pojištěná půjčka až 166 000 Kč do 24 hodin.
  • O půjčku zažádáte z pohodlí domova.
  • Pojištění k půjčce je dobrovolné.
  • Možnost odložení splátek zdarma.
  • Jednoduché vyřízení půjčky i pojištění. Bez nutnosti lékařské prohlídky.
  • V nepříznivé životní situaci vám pojištění pomůže z finančních problémů.
  • Možnost výběru ze 3 balíčků.
  • Platba za pojištění je součástí celkové měsíční splátky.
  • Oznámení pojistné události možné on-line 24 hodin denně.

Vlastnost                                                                                                                                       Abalíček Bbalíček Cbalíček
Pojištění smrti z neúrazových příčin                                                                                                ano      ano         ne
Pojištění smrti následkem úrazu                                                                                                       ano      ano        ano
Pojištění invalidity třetího stupně následkem nemoci i úrazu                                                       ano      ano         ne
Pojištění invalidity třetího stupně následkem úrazu                                                                        ne        ne         ano
Pojištění pracovní neschopnosti následkem nemoci i úrazu                                                          ano      ano         ne
Pojištění ztráty zaměstnání                                                                                                                 ne       ano         ne
Pojištění závažných onemocnění                                                                                                        ne       ano         ne
Měsíční pojistné % ze splátky                                                                                                        10,00 % 13,95 % 3,33 %

ŽÁDEJTE ONLINE